Szükséges dokumentumok

Az igénylő magánszemély:

 • érvényes személyi igazolvány
 • érvényes vezetői engedély (nyugdíjasok esetében nyugdíjas igazolvány)
 • munkáltatói igazolás vagy a havi bér jóváírását tanúsító két bankszámlakivonat (nyugdíjasok esetében nyugdíjszelvény)

Az igénylő egyéni vállalkozó:

 • vállalkozói igazolvány
 • érvényes személyi igazolvány
 • érvényes vezetői engedély
 • az igényelt hitel összegétől függően előző évi vállalkozói adóbevallás, aktuális naplófőkönyv vagy pénztárkönyv

Az igénylő társas vállalkozás:

 • három hónapnál nem régebbi cégkivonat
 • személyi igazolvány
 • aláírási címpéldány
 • a felvenni kívánt autóhitel nagyságától függően az előző évi mérleg és eredmény-kimutatás